Administratiekantoor Van Bergen

De veranderingen voor zzp'ers in 2020
Op 1 januari 2020 verandert er het nodige voor zzp'ers. Je moet je btw-identificatienummer gaan gebruiken, de zelfstandigenaftrek gaat omlaag en de kleine-ondernemersregeling voor de btw verandert. Op deze pagina lichten we de veranderingen toe.
Gebruik je btw-identificatienummer vanaf 1 januari
Je hebt in november van de Belastingdienst een btw-identificatienummer ontvangen. Dat nummer moet je vanaf 1 januari 2020 op je factuur vermelden. Dit nummer is privacyredenen ingevoerd.
De zelfstandigenaftrek gaat omlaag
Als je aan het urencriterium voldoet, heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Dat bedrag mag je aftrekken van je winst uit onderneming. Hierdoor betaal je minder belasting. De regering gaat de komende jaren de hoogte van de zelfstandigenaftrek beperken. Dat gebeurt in 2020 voor het eerst. De zelfstandigenaftrek komt in 2020 uit op € 7.030.
Wat is het urencriterium?
Je voldoet meestal aan het urencriterium als je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
1. Je besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming(en). Onderbrak je je werk als ondernemer door je zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
2. Je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan ben je 'startende ondernemer' en hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.
De kleine ondernemersregeling wordt eenvoudiger
Ondernemers die op jaarbasis minder dan €1.883 aan btw moeten afdragen aan de Belastingdienst kunnen gebruik maken van de kleine-ondernemersregeling. De kleine-ondernemersregeling wordt met ingang van 2020 eenvoudiger. De hoogte van je omzet is van belang. Is je omzet minder dan €20.000? Dan kun je gebruik maken van deze regeling. Maar let op! Vraag je de regeling nu aan? Dan kun je er pas vanaf 1 april 2020 gebruik van maken.
Belastingvoordeel ondernemersaftrek gaat naar maximaal 46%
De ondernemersaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Onder de ondernemersaftrek vallen bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor deze aftrek moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van de MKB-vrijstelling. Tot 2020 konden zzp'ers met een hoog inkomen de ondernemersfaciliteiten aftrekken tegen het hoogste belastingtarief. Dat verandert met ingang van 2020. De maximale aftrek wordt afgetopt. In 2020 is het aftrekpercentage 46%. Dat daalt uiteindelijk naar het laagste belastingtarief. Dan heeft elke zzp'er evenveel belastingvoordeel bij de ondernemersaftrek.
Belastingvoordeel voor pensioen en arbeidsongeschiktheid is maximaal 49,5%
Betaal je een premie voor een lijfrenteverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering of leg je geld in op een bankspaarrekening? Dan kun je de premie aftrekken tegen maximaal 49,5%.